Podatek Liniowy

Podatek Liniowy

Podatek liniowy wynosi 19% osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. Przy podatku liniowym nie mamy progów podatkowych. Przez cały okres podatkowy pobieramy podatek 19%. Ta forma rozliczania działalności jest korzystna tylko dla tych osób, które osiągają przychód powyżej 100 tysięcy. Przy wyborze tej fory opodatkowania podatnik nie ma prawa do ulg podatkowych tj. ulgi na dzieci. Tutaj nie obowiązuje kwota wolna od podatku.