Kadry i Płace

Kadry i Płace

Pełna obsługa kadrowo-płacowa, ewidencja obecności, wystawianie zaświadczeń i monitorowanie poszczególnych dokumentów.

Naliczanie wynagrodzeń dla małych i dużych przedsiębiorstw zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminem wynagradzania. Obsługa umów cywilnoprawnych tj. umów zlecenia, umów o dzieło. Deklarację miesięczne do ZUS, PFRON oraz wszelkiego rodzaju dane dla celów sprawozdawczości GUS.